Raad van Beheer


De Raad van Beheer is de organisatie in Nederland die staat voor de relatie tussen mensen en honden. Hierbij gaat het niet alleen om allerlei activiteiten die je met je hond kunt doen, zoals sporten of showen, maar ook om het fokken van gezonde honden. Kynologie staat voor alles wat te maken heeft met deze bijzondere relatie. Daarom is de volledige naam ook Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. In het buitenland
spreken ze meestal over ‘Kennel Club’ over de raad van beheer.
Wij bestaan sinds 18 december 1901. De Koninklijke Nederlandsche Jacht Vereeniging Nimrod, de KNK Cynophilia en de Kynologen Vereniging Nederland wilden een organisatie die onder andere verantwoordelijk was voor het Nederlands Hondenstamboek. Daarom richtten ze de Raad van Beheer op.

De vereniging van verenigingen
De Raad van Beheer is een vereniging van verenigingen. Dit betekent dat onze leden verenigingen zijn: rasverenigingen, kynologenclubs of bijzondere verenigingen. Rasverenigingen behartigen de belangen van één of meerdere rassen. Kynologenclubs, ook wel regionale verenigingen genoemd, zijn regionaal actief met onder
andere opleidingen, trainingen en wedstrijden. Bijzondere verenigingen zijn verenigingen met een specialistische doelstelling. Er zijn meer dan 300 verenigingen lid van ons; samen vertegenwoordigen zij meer dan 100.000 mensen. Je herkent de aangesloten verenigingen door het logo ‘Raad van Beheer – erkende vereniging’. 

FCI
Wij zijn aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale, een internationale overkoepelende organisatie. Wij volgen de regelgeving van de FCI, mits deze niet strijdig is met onze eigen nationale wet- en regelgeving.

Een omvangrijk werkterrein
In Nederland zijn er in totaal zo’n 1.5 miljoen honden. Er zijn ongeveer 400.000 rashonden. Een rashond is een hond die een stamboom van de Raad van Beheer heeft. Ieder jaar krijgen tussen de 35.000 en 40.000 pups zo’n stamboom. Er zijn circa 300 in Nederland erkende rassen. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens heeft een of
meerdere honden. Veel mensen zijn actief met hun hond: ze sporten of showen er mee, gaan er lekker op uit of fokken een nestje. Wij zijn er voor iedereen die van honden houdt. Wij bevorderen de gezondheid en het welzijn van honden, maar zorgen er ook voor dat de maatschappij positief over hondenbezit is. Alle rashonden chippen wij en registreren wij
in onze stamboekhouding. We stellen regels en handhaven die en zijn voor onder meer de overheid een belangrijke gesprekspartners. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die van honden houdt voldoende kennis heeft, bieden wij opleidingen aan en geven wij voorlichting. Daarmee hebben we een omvangrijk werkterrein.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit zeven personen, waaronder de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Zowel het bestuur als de leden kunnen kandidaat-bestuursleden voordragen. De Algemene Ledenvergadering kiest de bestuursleden. Het bestuur vergadert in principe iedere maand, maar de bestuursleden zijn vaak tussendoor ook heel actief. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille, waarvoor hij eerste aanspreekpunt is. Daarnaast zijn de bestuursleden contactpersoon voor een rayon en/of een rasgroep.

Commissies
De raad van beheer zorgt er voor dat veel mensen actief kunnen zijn met hun hond.
Voor sommige activiteiten is specfieke kennis en ervaring nodig. Die kennis en ervaring is aanwezig bij de verschillende commissies van de Raad van Beheer.
Zo zijn er de Commissie Jachthonden, Commissie Werkhonden, Commissie Windhondenrensport, Commissie Kynologisch Instructeur, Commissie Agility, Commissie Flyball en de Commissie FCI Obedience. Wanneer er vragen zijn met betrekking tot één van de deze onderwerpen, dan kunt u informatie opvragen via desbetreffende commissie.

Reacties