Posts

Posts uit april, 2019 tonen
Afbeelding
Vrijwilligers gevraagd die ons helpen het gras te maaien. Kynologenclub Rotterdam is een vereniging die alleen bestaat door en uit vrijwilligers.  Iedereen die iets voor de club doet is vrijwilliger. Vanwege de hoge kosten heeft het bestuur besloten om een pilot te starten om het onderhoud van het gras van ons terrein zelf bij te houden. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om ons te helpen het gras bij te houden door regelmatig op de maaimachine te stappen en het gras te maaien.  Op deze manier ligt het gras er altijd netjes bij en kunnen onze cursisten met hun honden trainen op goed onderhouden terrein. De eerste vrijwillige grasmaaier heeft zich al gemeld, zie foto. Maar deze persoon kan dit niet in zijn eentje allemaal bij houden.  Kom je ons helpen? Een uurtje per week helpt ons al uit de brand. Natuurlijk geven we een training over de professionele grasmaaier en hoe te maaien.  Meer informatie via Imca Hurkens, bereikbaar op 06-21474074 of mail imcahur
Privacy regeling KC Rotterdam PRIVACY VERKLARING Vereniging Kynologenclub Rotterdam, hierna te noemen Kynologenclub Rotterdam, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kynologenclub Rotterdam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming al